CAM FİLMİ UYGULAMACISI (Seviye 4) GÖRÜŞE AÇILDI

DETAYLAR
Cam Filmi Uygulamacısı (Seviye 4) Görüşe Açıldı

Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde, Araç Yıkama ve Kaplama Alanında “Cam Filmi Uygulamacısı (Seviye 4) ” taslak yeterliliği hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Sektör paydaşlarının değerli görüş ve önerileri TOBFED tarafından incelenerek değerlendirilecek nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulacaktır.
Taslak Yeterlilik, ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilecek ve doğrulanacak olup akabinde MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası Ulusal Yeterlilik niteliğini kazanacaktır.

TOBFED’in İş Birliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslağa ilişkin görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılar yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır.
Bu bağlamda görüş ve önerilerinizin 20.10.2017 tarihine kadar info@tobfed.org adresine iletilmesini önemle rica ederiz.

Federasyonumuz tarafından hazırlanan taslak yeterliliklere ilişkin değerli görüş ve önerilerinizi 20.10.2017 tarihine kadar aşağıda bulunan Yeterlilik Taslağı Görüş ve Değerlendirme Formlarını kullanarak info@tobfed.org adresine e-posta yoluyla ya da Kartaltepe Mahallesi, İncirli Caddesi No:46/4 İstanbul adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

Cam Filmi Uygulamacısı (Seviye 4) Yeterlilik Taslağı

Görüş ve Değerlendirme Formu