Boyasız Göçük Onarımcısı (Seviye 4) Görüşe Açıldı

DETAYLAR
Boyasız Göçük Onarımcısı (Seviye 4) Görüşe Açıldı

Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde, Otomotiv Sektöründe “Boyasız Göçük Onarımcısı (Seviye 4)” taslak yeterliliği hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Sektör paydaşlarının değerli görüş ve önerileri TOBFED tarafından incelenerek değerlendirilecek nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulacaktır.
Taslak Yeterlilik, ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilecek ve doğrulanacak olup akabinde MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası Ulusal Yeterlilik niteliğini kazanacaktır.

TOBFED’in İş Birliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslağa ilişkin görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılar yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır.

Federasyonumuz tarafından hazırlanan taslak yeterliliklere ilişkin değerli görüş ve önerilerinizi 19.03.2018 tarihine kadar aşağıda bulunan Yeterlilik Taslağı Görüş ve Değerlendirme Formlarını kullanarak info@tobfed.org adresine e-posta yoluyla ya da Kartaltepe Mahallesi, İncirli Caddesi No:46/4 İstanbul adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.


Boyasız Göçük Onarımcısı (Seviye 4) Yeterlilik Taslağı

Görüş ve Değerlendirme Formu