VİZYONUMUZ


VİZYONUMUZ

Üyelerimizin ve ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, işsizliği ve mesleksizliği ortadan kaldıracak çözüm yolları bularak bunları projelendirmek ve hayata geçirmek. İktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmaktır.

Bunun için,

• Rehberlik ve öncülük görevine uygun hareket ederek;

• Ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik görüş ve tavsiyeleri yetkili mercilerle paylaşmak,

• Ticaret, sanayi, yenilikler, teknoloji, finansman, ihracat ve benzeri konularda üyelerimize ve sektörümüzdeki diğer kurumlara gelişim ve büyüme için rehberlik yapmak,

• Kuruluşlarımızda yenilikçiliği, kuralların hakimiyetini, çevre bilincini, paydaşların memnuniyetini ve sürekli gelişimi kurum kültürlerinin bir parçası haline getirmek için rehberlik yapmak,

• Kuruluşların kurumsal altyapısının güçlenmesi, uluslararası standartlara kavuşması, iş etik kurallarının benimsenmesi konularında destek vermek ve rehberlik yapmak,

• Kuruluşlarımızın ve müteşebbislerimizin gelişimlerine asiste edecek ve performanslarını iyileştirecek seminer programlarını hayata geçirmek,

• Ülkemizin ve kuruluşlarımızın yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik projelere ve çalışmalara destek vermek,

• Ülkemizin ekolojik ve doğal kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak,

• Üyeler arası bilgi-tecrübe paylaşımına, sinerji oluşturulmasına, yeni ilişkilerin-işbirliklerinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak ve destekleyecek bir ağ kurmak,

• İş dünyasının bir temsilcisi olarak yapıcı bir anlayışla alternatif çözümler üretmek ve ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,

• Ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ihtiyaç duyulan bilgi, tecrübe ve ilişkileri müteşebbis ve kuruluşlarımızla paylaşmak,

• Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve müteşebbislerin sorunlarını yerel-genel, mikro-makro, sebep-sonuç ilişkileri içinde saptamak ve yetkili organlarla işbirliği halinde kesin ve kalıcı çözümler üretmek,

• Kuruluşlarımızın rekabet üstünlüğüne katkı sağlayacak teknolojik gelişmelerin iş hayatına uyarlanmasına destek olmak amacıyla üniversiteler ile özel sektör arasında işbirliği ve ilişkileri güçlendirmek.